გაგუა მელბარ

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოთვლითი ცენტრის ერთ-ერთი პიონერი და პირველი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აქ მუშაობის 15 წლის მანძილზე იგი კოლექტივის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული, ავტორიტეტული და დაფასებული წევრი იყო.


   1950 წელს იგი იცავს საკანდიდატო დისერტაციას: 1946-1957 წლებში მუშაობს თბილისის უნივერსიტეტში ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ზუსტი მექანიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ინსტიტუში (მოსკოვის) და კვლავ ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში.


    1957 წლიდან მ. გაგუა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში მოიწვიეს, სადაც ეკავა განოფილების ხელმძღვანელის თამდებობა.


    1970 წელს მან დაიცვა დისერტაცია ფიზიკა მათემატიკის მეცნერებათა დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.
მ. გაგუას სამ ათეულამდე მეცნიერული ნაშრომი აქვს შესრულებული, რომელთა შორის არაერთ მნიშვნელოვან გამოკვლევას ვხვდებით.
 

გამოკიტხვა
მოგწონთ ვებ გვერდი?
კი
არა
ნაწილობრივ