საკონტაქტოინფორმაცია

 

სათვისტომოს თავმჯდომარე- გულივერ გაგუა

 893530650 ;  891193520;  822 343778

 

საიტის ადმინისტრატორი- ზაზა გაგუა    877 112228;  898 411-456  ;       

mail: zaza_gagua@mail.ru ;  gagua.ge@gmail.com 

 

საიტის ადმინისტრატორი გიორგი გაგუა    mail:  mail@gagua.ge