წინამდებარე საიტის შექმნის იდეა ეკუთვნის საგვარეულო კავშირის დარბაზის წევრებს ბატონ გია და ლევან გაგუებს. მათივე მეცადინეობით და ფინანსირებით შეიქმნა აღნიშნული საიტი.

   საიტის ვებ მისამართი დიდსულოვნად დაგვითმო ჩვენმა მოჰვარემ გიორგი გაგუამ. 

საიტის მომზადება და მისი ინტერნეტ სივრცეში გაშვება უზრუნველყო ზაზა გაგუამ.

საგვარეულოს ისტორიული საკითხების ინფორმაციულად დამუშავებუა უზრუნველყო კავშირის თავმჯდომარემ გულივერ გაგუამ.

გაწეული სამსახურისათვის საგვარეულო კავშირი მადლობას უხდის ზემოაღნიშნულ პირებს.
აქვე გთხოვთ თქვენი პიროვნების დაფიქსირებისას პირად გვერდზე მიუტიტოტ თქვენი წარმომავლობის ადგილი ,წინაპართა ვინაობა, მოგვაწოდოთ ცნობები გაგუების გვარში მოღვაწე საინტერესო პირების შესახებ, საინტერესო ოჯახური ისტორიები, რაც საფუძვლად დაედება შემდგომში საგვარეულო წიგნის შექმნას.
ამასთან ერთად გთხოვთ დააფიქსიროთ პირადი შენიშვნები და წინადადებები უკვე არსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით